Skip to main content

Dla Autorów

Zachęcamy osoby zainteresowane publikacją w „Legatio: The Journal for Renaissance and Early Modern Diplomatic Studiesdo” zapoznania się z obowiązującymi zasadami oraz do pobrania potrzebnych plików.
Legatio: The Journal for Renaissance and Early Modern Diplomatic Studies
Legatio: The Journal for Renaissance and Early Modern Diplomatic Studies

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności

Powered by OlimpWeb