Skip to main content

Dla Recenzentów

Zachęcamy osoby zainteresowane publikacją w Legatio, a także recenzentów, do zapoznania się z obowiązującymi zasadami oraz do pobrania potrzebnych plików.

Legatio: The Journal for Renaissance and Early Modern Diplomatic Studies
Legatio: The Journal for Renaissance and Early Modern Diplomatic Studies

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności

Powered by OlimpWeb