Skip to main content

Prawa autorskie

Wszystkie prawa autorskie pozostają przy autorze. Autor udziela Instytutowi Historii nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworu na zasadach Creative Commons. Wydawca udziela zgody na przedruk opublikowanego w czasopiśmie tekstu pod warunkiem zaznaczenia miejsca pierwodruku.
Legatio: The Journal for Renaissance and Early Modern Diplomatic Studies
Legatio: The Journal for Renaissance and Early Modern Diplomatic Studies

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności

Powered by OlimpWeb